Děkujeme Vám za vyplnění základních

informací. V nejbližší době Vás

budeme kontaktovat.

Realitní tým 

Martina Štrojsy