Vaše osobní údaje

jsou u mě v bezpečí

Ochrana vašich osobních údajů pro mě vždy byla, je a bude na prvním místě. Zpracovávám jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Seznamte se, prosím, s tím jaké údaje zpracovávám, proč a jak je chráním. Níže najdete zásady, podle kterých se o vaše kontakty starám a nakládám s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jmenuji se Martin Štrojsa, IČ: 87964163, se sídlem Jiřího Wolkera 2765, 438 01 Žatec a provozuji webovou stránku www.martinstrojsa.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zprcováním budou pomáhat. 

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 739 486 464 nebo e-mailu: martin.strojsa@re-max.cz.

Jaké osobní údaje

zpracovávám a proč?

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb (žádost o zprostředkování prodeje, pronájmu, zpracování tržního ocenění nemovitosti)
    Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, e-mail) a informace o daných nemovitých věcech nezbytně potřebuji pro kontrolu zmíněných údajů v katastru nemovitostí, dohledání bližších informací v rámci internetu a posouzení reálné tržní ceny.
  • marketing – obchodní sdělení (zasílání newsletterů, informací z trhu a nových blogových článků)
    Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail) a pohlaví využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení a novinek jak z trhu s nemovitostmi, tak přidružených oborů. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední uskutečněné transakce.

    Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 2 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • pokročilý marketing na základě souhlasu
    Na základě vašeho souhlasu mohu využít vaši e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.
  • vedení účetnictví
    Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Předávání osobních

údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Všichni táhneme za jeden provaz a o vaše údaje pečujeme jako o své vlastní.

Pro zajištění zpracovatelských operací jsou využívány následující aplikace a software:

Raynet (RAYNET s.r.o.)
Smartemailling (SmartSelling a.s.)
Facebook (Facebook Inc.)
Google (Google Inc.)

Využívám služeb a aplikací pouze těch zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako já a moji zaměstnanci a spolupracovníci. Jsou to především dodavatelé z oblasti: serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví.

Dále využívám služby Google Analytics a na základě vašeho souhlasu Facebook pixel k cílení reklamy.

Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele. Slibuji vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

IP, cookies a jiné

online identifikátory

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používám soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. 

Cookies používám k následujícím účelům:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
  • cílení reklamy, abych vás neotravoval příspěvky, které vás nezajímají.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče 
Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jak zablokovat ukládání cookies?
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

  • Internet Explorer: windows.microsoft.com
  • Google Chrome: support.google.com
  • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
  • Opera: help.opera.com
  • Safari: support.apple.com

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:
Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.
Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí.

Zabezpečení a ochrana

osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

 Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: martin.strojsa@re-max.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Toto právo můžete využít zdarma, a to až pro 3 dotazy ročně. Další dotazy budou zpoplatněny částkou 300 Kč + DPH za jeden dotaz.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo vznést námitku 
Pokud se domníváte, že zpracovávám osobní údaje neoprávněně.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z mého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu. V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posílám jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já a moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.