Nezapomeňte na daňové povinnosti

Rozhodli jste se prodat nemovitost svépomocí? Nepodceňujte přípravu a věnujte pozornost následujícím řádkům! V tomto seriálu vás seznámím s jednotlivými kroky, které je potřeba v rámci prodeje absolvovat.

Daňová problematika dokáže pěkně zamotat hlavu. S prodejem nemovitosti se přitom váže hned několik daní – daň z příjmů, daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitých věcí. Pojďme si v nich udělat pořádek.

Budete muset po prodeji nemovitosti platit daň z příjmů? O tom rozhoduje několik faktorů. Hlavním kritériem je skutečnost, jak dlouho nemovitost vlastníte. Pokud je tomu déle než 5 let, daň z příjmu se vás netýká. Osvobození od daně jste i v případě, že nemovitost vlastníte minimálně dva roky a po celou dobu jste v nemovitosti bydleli. Platbě daně se můžete vyhnout i v případě, že utržené peníze z prodeje použijete na nákup nového bydlení a vyřešíte tak svou vlastní bytovou situaci. Ovšem pozor. V tomto případě zákon uvádí ještě druhou podmínku osvobození od daně a to, že prodávající bezprostředně před prodejem nemovitost sám užíval.

Jakým způsobem postupovat v případě, že vám přesto daňová povinnosti vznikne? Váš finanční úřad o tom informujte v rámci řádného termínu pro přiznání daně z příjmu, tj. do konce března následujícího roku po prodeji, pomocí přílohy č. 2. k přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V daném případě se vás týká § 10 zákona, kde uvedete příjem (prodejní cenu) a doložitelné výdaje za dobu vlastnictví (původní kupní cena, popř. posudková cena v případě darování, daň z nabytí nemovitých věcí, prokazatelné investice, náklady spojené s prodejem a další). Pokud nemovitost prodáte se ztrátou, daň samozřejmě neodvádíte.

Daň z nabytí nemovitých věcí se vztahuje na úplatné převody nemovitostí a hradí ji dle zákona vždy kupující. Sazba daně činí 4 %, ale z jakého základu? Primárně je to samozřejmě hodnota kupované nemovitosti. Ovšem dalším vstupujícím faktorem je tzv. směrná hodnota, což je hodnota, která je na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určována finančním úřadem dle tabulek. Vypočtená směrná hodnota se sníží o 25 % a následně se porovnává s výší kupní ceny. Daň se hradí z vyšší z nich.

Na webu finanční správy lze pomocí formulářů zjistit hodnotu směrné hodnoty před podáním daňového přiznání na finanční úřad.

V případě nepříznivě vysoké směrné hodnoty doporučuji zvolit alternativu, a to zhotovení znaleckého posudku soudním znalcem, který dokáže pomocí koeficientů lépe posoudit stav, nepříznivé vlivy, okolí atd. Opět se vypočtená odhadní cena poníží o 25 % a porovná s kupní cenou.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí musí kupující podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Ve stejném termínu je i nutné daň uhradit. Daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Daň z nemovitých věcí jsou povinni zaplatit ti, kdo zakoupili, dostali či zdědili nemovitost. Pokud jste nemovitost naopak prodali, je nutné se jako minulý poplatník od platby daně odhlásit. Pokud se chcete dozvědět, jak přesně by měl kupující při přiznávání daně postupovat, přečtěte si článek Nezapomeňte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

V posledním díle našeho seriálu se budeme věnovat bezpečnosti při prodeji. Ať už zvažujete prodej nebo nákup, nezapomeňte si článek přečíst. A pokud jste v tomto článku nenašli odpověď na vaši otázku, zavolejte nebo mi napište, jsem tu pro vás.

Mějte úspěšné dny a za 14 dní se na vás opět těším.

Martin Štrojsa
K nemovitostem a podnikání obecně mám velmi blízký vztah už od svého dětství. K této práci mě inspirovala kariéra mého otce, který je v oblasti vedení lidí a své vlastní realitní praxi velmi úspěšný. Toto povolání je pro mě zároveň mým největším koníčkem, spokojený klient zase mou nejvyšší prioritou.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *