Nezapomeňte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Pokud jste v roce 2021 získali do vlastnictví nemovitost, již zbývá pouze pár dní na to, abyste podali daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na místně příslušné pracoviště finančního úřadu. Čas na podání přiznání je do 31.1.2022. Pokud jste nemovitost naopak prodali, je nutné se jako minulý poplatník od platby daně odhlásit.

Za rok 2022 (daň se hradí za daný rok, nikoliv zpětně) hradí daň ten, kdo je vlastníkem k 1.1.2022. Rozhodujícím faktorem je přitom datum podání návrhu na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí, nikoliv až datum přepsání na nového majitele. Pokud byl návrh na vklad podán ještě v roce 2021 a do 31.12.2021 nedošlo k povolení vkladu, lhůta pro podání přiznání se prodlužuje do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Příklad: Návrh na vklad kupní smlouvy byl na katastr nemovitostí podán 13.12.2021 a povolení vkladu proběhlo 6.1.2022, lhůta pro podání přiznání je tedy prodloužena do 31.3.2022.

Pokud jste nemovitost nabyli před rokem 2021, přiznání jste již podávali v minulosti a v roce 2021 nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, např. rozšíření výměry budovy či změně využití pozemku z pole na stavební parcelu, přiznání již podávat nemusíte.

Jak a kde přiznání podat?
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat na místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. Většina finančních úřadů akceptuje i podání přiznání náležející jinému pracovišti s tím, že si dokument následně přepošlou.

Vaše daňová povinnost ke všem nemovitostem, které leží na území jednoho kraje, je soustředěná do jednoho daňového spisu, který je uložený na jednom územním pracovišti. Územní pracoviště, které spis spravuje, se odvozuje od vašeho místa pobytu nebo sídla (u právnických osob). Daň se pak za všechny nemovitosti v daném kraji hradí jednou společnou platbou.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky (datovou schránkou). Povinně se elektronická varianta podání vztahuje na ty, kteří mají aktivovanou datovou schránku. V případě porušení povinnosti elektronického podání vám hrozí pokuta.

Pro zpracování a elektronické podání přiznání můžete využít aplikaci, kterou provozuje Finanční správa a to na této adrese. Aplikace umožňuje jednoduché vyplnění elektronického formuláře, výpočet daňové povinnosti, kontrolu úplnosti a vytvoření datové zprávy, kterou můžete přímo z aplikace odeslat (případně uložit do počítače), nebo můžete vyplněný formulář ve formátu PDF vytisknout, podepsat a podat v listinné podobě (v případě, že nemusíte povinně podávat elektronickou cestou). Samozřejmostí je umístění pokynů (nápovědy) k vyplnění formuláře.

Platba daně
Platba daně se musí uskutečnit do konce května. O její výši budete předem finančním úřadem informováni pomocí složenky. Pokud chcete mít jistotu, že na daň nezapomenete ani následující roky, kdyby například nedorazila složenka poštou, můžete si požádat o zasílání výzvy k úhradám přes e-mail. Formulář si stáhnete na tomto odkazu.

Pokud budete mít ohledně daně jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

AKTUALIZOVÁNO 20.1.2022

Martin Štrojsa
K nemovitostem a podnikání obecně mám velmi blízký vztah už od svého dětství. K této práci mě inspirovala kariéra mého otce, který je v oblasti vedení lidí a své vlastní realitní praxi velmi úspěšný. Toto povolání je pro mě zároveň mým největším koníčkem, spokojený klient zase mou nejvyšší prioritou.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *